Förändringar


This is the Swedish translation of Changes. Detta är den svenska versionen av Changes.

Idag ägnade jag lite tid för att hitta lite bakgrundsfakta till en novell jag skriver på. En historisk berättelse som utspelar sig i området jag lever i, Sannäsfjorden. Jag har berört detta i några av mina tidigare bloggar så kolla gärna dem. Området häromkring är rikt på historia så det finns mycket att ösa ur.

Advertisements

Innan du slutar läsa! Jag kommer inte bombardera dig med kungar och årtal. I skolan var detta det värsta med historielektionerna. Alla kungar och årtal du skulle komma ihåg, djup suck! Nej, det är bra mycket intressantare att förstå hur vanligt folk hade det. När jag går runt i området finns många spår. Husgrunder, stenbroar och stengärdesgårdar. Jag tänker på de män och kvinnor som levde här. Var livet alltid hårt eller var de lyckliga?

Efter att den senaste istiden tog slut för ungefär 10000 år sedan reste sig landet sakta ur havet när trycket från isen försvann. Till det uppstigande landet kom folk i båtar och blev kvar eftersom fisket var bra här. De många Hällristningarna i Tanumshede vittnar om att folk bott här under lång tid.

Advertisements

Det som slår mig är att det genom seklerna varit många förändringar. Perioder med rikedom och perioder med fattigdom. För vanligt folk har livet vanligen varit hårt. Sedan vikingatiden har det varit perioder där fisket varit väldigt lätt. Dessa perioder kallas sillperioder. Sillen gick till i enorma mängder under tjugo till trettio år för att plötsligt försvinna under åttio till hundra år. Under de goda åren var inflyttningen stor och de små samhällena växte fort.

När sillperioderna tog slut var folket tvingade att hitta andra sätt att försörja sig och sina familjer på. Många flyttade inåt landet och bröt ny jordbruksmark eller försökte fiska andra sorters fisk. Sillen fångades i stora nät liknande trålar som kallades Vad (jag kan inte hitta en engelsk översättning, skriv gärna en kommentar om ni har en). Fiskarna gjorde detta i små roddbåtar. Från dessa vader östes fisken upp i båtar eller ibland direkt upp på stranden. Fisken saltades eller kokades till fiskolja som kallas Tran. (Också här kämpade jag med engelsk översättning).

Under den sista sillperioden mot slutet av 1800 talet började det bli efterfrågan på den speciella rödaktiga granitstenen från området. I hela Bohuslän finns lämningar från stenindustrin och stenbrotten. Många stora städer ute i världen har denna sten i byggnader och gatsten. Sten av lite sämre kvalitet användes vid väg- och kanalbyggen. Det lilla samhället Sannäs var som störst runt 1900 med cirka 350 själar, som kyrkböckerna uttrycker det.

Idag bor det endast 57 personer året runt men under några sommarveckor är de nästan 300. Många av husen som byggdes under expansionen under 1800 talet står kvar men är idag sommarhus. Av de många stenindustrierna återstår endast ett.

Det är livets kretslopp. Naturen söker efter de bästa möjligheterna för utveckling. Drar sedan vidare när förutsättningarna ändras. Som i historien kämpar människor för att finna en utkomst men med modern kommunikation har det blivit enklare. Många pendlar till större städer både i Sverige och Norge. Allt eftersom infrastrukturen för IT blir bättre ökar möjligheterna att arbeta på distans. Under denna pandemin har det blivit ljus i många sommarhus igen.

Som källor för denna text har jag använt boken “Sannäs – Ett Bohuslänskt Kustsamhälle” och mina kära svärföräldrar samt Wikipedia.

Gilla, prenumerera, dela och kommentera (ställ frågor). Läs mer från mig här.

Categories: HistoryTags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: